standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualne przetargi


„Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540143148-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ z dnia 12.07.2019 r.

WYJAŚNIENIE SIWZ z dnia 03.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 565840-N-2019 z dnia 2019-06-27 r. „Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 1a do formularza oferty dla Zadania IV
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
ZAŁĄCZNIK A1 - Informacje o Zamawiającym
ZAŁĄCZNIK A2 - Arkusz oceny ryzyka
ZAŁĄCZNIK A3 – Badania wód podziemnych z piezometrów (dot. Kwatery I))
ZAŁĄCZNIK A3 – Badania wód podziemnych z piezometrów (dot. Kwatery II)
ZAŁĄCZNIK A4 – Wykaz naziemnych i podziemnych zbiorników
ZAŁĄCZNIK A5 - Mapy sytuacyjne
ZAŁĄCZNIK A6 - Wykaz przeglądów
ZAŁĄCZNIK A7 - Wykaz pojazdów
ZAŁĄCZNIK A8 – Arkusz oceny ryzyka dot. szkód środowiskowych
ZAŁĄCZNIK A9 – Pozwolenie zintegrowane dot. kwater składowiska
ZAŁĄCZNIK A10 – Treść klauzul obligatoryjnych
ZAŁĄCZNIK A11 – Treść klauzul fakultatywnych
ZAŁĄCZNIK A12 – Treść klauzul posprzedażowych
ZAŁĄCZNIK A13 – Informacje na temat szkodowości – pozostałe ryzyka
ZAŁĄCZNIK A14 – Informacje na temat szkodowości - komunikacja
ZAŁĄCZNIK A15 – Pozwolenie zintegrowane dot. Zakładu
udostępniono: 12.07.19 09:02 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku