Zamówienia RCEE


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjno - edukacyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż wertykali okiennych

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjno-edykacyjnych na potrzeby Projektu pn.: \"Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie\"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa wyposażenia elektronicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa materiałów dydaktycznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa wyposażenia biurowego

Zakup i dostawa wyposażenia elektronicznego na potrzeby Projektu pn.: \"Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzedowie\"

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby Projektu pn.: \"Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzedowie\"

Zakup i dostawa wyposażenia biurowego na potrzeby Projektu pn.: \"Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzedowie\"

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej wolnostojącej

Zapytanie ofertowe na opracowanie STWiOR
Zapytanie ofertowe na aktualizację kosztorysu inwestorskiego
Kosztorys inwestorski