standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
DANE FINANSOWE


ROK 2021


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Sp. z o.o. za okres 01.01.2021-31.12.2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Wniosek Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2021

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp. z o.o. i Zarządu za 2021 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego za 2021 rokROK 2020


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2020-31.12.2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Wniosek Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2020

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp. z o.o. i Zarządu za 2020 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.


ROK 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2019-31.12.2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Wniosek Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2019

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp. z o.o. i Zarządu za 2019 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.

ROK 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2018-31.12.2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2018

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Wniosek Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2018

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp z o.o. i Zarządu za 2018 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.

ROK 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2017-31.12.2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Wniosek Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2017

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp z o.o. i Zarządu za 2017 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.


ROK 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2016-31.12.2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności organu Spółki w roku obrotowym 2016

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Wniosek Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2016

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp z o.o. i Zarządu za 2016 r.

Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.


ROK 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2015-31.12.2015


Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności organu Spółki w roku obrotowym 2015

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp z o.o. i Zarządu za 2015 r

Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 r


ROK 2014


Sprawozdanie Rady Nadzorczej o oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako organu Spółki w roku obrotowym 2014

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności ZGOK Spółka z o. w Rzędowie za 2014 rok

Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego"ROK 2013"
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako organu Spółki w roku obrotowym 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZGOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

Załącznik do opinii i raporu z badania sprawozdania finansowego


"ROK 2012"

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Sp. z o.o. za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki ZGOK Sp. z o.o. za 2012 rok

"ROK 2011"
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ZGOK Sp. z o.o. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. z działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie z działalności ZGOK Sp. z o.o. i Zarządu w 2011 roku


"ROK 2010"
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZGOK SPÓŁKA Z O.O. Z DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZGOK SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI ZGOK SPÓŁKA z o.o.i ZARZĄDU w 2010 r.
udostępniono: 03.10.22 11:34 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku