standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2014


„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie w 2015 roku”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów zgodności odpadów, badań stabilizatu po MBP oraz badania jakości ścieków."

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie w 2015 roku.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż oznakowania pionowego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

"Kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż oznakowania
kierunkowego do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - lokalizacja znaków typ E w ciągu drogi powiatowej 0860T
Załącznik nr 2 - lokalizacja znaków typu E w ciągu drogi wojewódzkiej 757
Załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 4 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

"Dostawa budki parkingowej dla ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa 600 kg drutu żarzonego do prasy hydraulicznej na potrzeby ZGOK w Rzędowie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

"Dostawa budki parkingowej dla ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie"

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do składania ofert
Załączni nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Świadczenie usług w zakresie zakupu posiłków regeneracyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Wykonanie badania parametrów paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych 19 12 10”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup i dostraczenie wydawnictw książkowych i multimedialnych z zakresu edukcji ekologicznej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie wydawnictw książkowych i multimedialnych z zakresu edukacji ekologicznej

"Dostawa materiałów (stal) na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w roku 2014”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Szycie i dostawa odzieży dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa gazu płynnego propan – butan w butlach syfonowych 11 kg (22 l) przeznaczonego do napędu wózków widłowych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Dostawa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa gazu płynnego propan – butan w butlach syfonowych 11 kg przeznaczonego do napędu wózków widłowych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa 1 m3 dodatku do oleju napędowego AdBlue dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyjaśnienie do zaproszenie do składania ofert 04.07.2014 r.
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów zgodności odpadów, badań stabilizatu po MBP oraz badania jakości ścieków”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa narzędzi, urządzeń i wyposażenia warsztatowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Kompleksowe wykonanie zewnętrznego oznakowania sześciu zabudowań w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zmiana zaproszenia do składania ofert 04.07.2014 r.
Wyjaśnienie do zaproszenia do składania ofert 02.07.2014 r.
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

Kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż oznakowania pionowego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Monitoring ZGOK i wykonanie mostu teletechnicznego pomiędzy budynkiem 3-3b”
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik graficzny
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik graficzny
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.
Informacja o unieważnieniu postępowania
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyjaśnienie do zaproszenie do składania ofert 20.06.2014 r.
Wyjaśnienie do zaproszenia do składania ofert 18.06.2014 r.
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

"Dostawa odzieży, obuwia oraz innych artykułów bhp dla Pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie"
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa stałego zbiornika na olej napędowy o pojemności 5000 l oraz zbiornika mobilnego do transportu oleju napędowego o pojemności 450 l”
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna
Wyjaśnienie do zaproszenia - 10.06.2014 r.
udostępniono: 31.01.17 22:40 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku