standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2015


„Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów zgodności odpadów, badań stabilizatu po MBP oraz badania jakości ścieków w roku 2016.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie w 2016 roku.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

Zaproszenie do przedstawienia ofert na „Usługi bankowe polegające na:
Część I - otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego wraz z rachunkami pomocniczymi,
Część II - udzieleniu i obsłudze kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w rachunku bieżącym z limitem w do wysokości 500 000,00 PLN”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie

„Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

,,Leasing z dostawą (leasing operacyjny) dwóch używanych kompletnych samochodów ciężarowych z zabudową typu śmieciarka dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z opcją wykupu.’’

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Szycie i dostawa odzieży dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej” - POWTÓRZONE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Poprawiony Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Wyjaśnienie do zaproszenia do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Świadczenie usług w zakresie zakupu posiłków regeneracyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych Projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa 1 szt. stołu wielofunkcyjnego 12 gier, 1 szt. stołu do piłkarzyków i 1 szt. stołu do cymbergaja na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej”

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa odzieży, obuwia oraz innych artykułów bhp dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Usługa bankowa polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego wraz z rachunkami pomocniczymi oraz udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w rachunku bieżący z limitem w wysokości 500 000,00 PLN”

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna
Bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie - za 2012, 2013 oraz 2014 rok
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu z dnia 13 maja 2014 r.
Odpis KRS
Umowa Spółki

„Dostawa odzieży, obuwia oraz innych artykułów bhp dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie"

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w roku 2015”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa gazu płynnego propan – butan w butlach syfonowych 11 kg (22 l) przeznaczonego do napędu wózków widłowych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Przeprowadzenie analizy porealizacyjnej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowanego w miejscowości Rzędów oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grzybów”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna
Do pobrania: Raport oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami i aneksami
Decyzja środowiskowa nr 4/2011


„Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa złącz kablowych i rozdzielnicy na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa urządzeń i wyposażenia elektrycznego na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Zakup oraz dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż terenowych pomocy dydaktycznych na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Sukcesywne dostawy artykułów bhp na Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa 3 000 kg drutu żarzonego do prasy hydraulicznej na potrzeby ZGOK w Rzędowie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Wykonanie usługi przeglądu oraz legalizacji sprzętu gaśniczego w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zmiana zaproszenia do składania ofert 22.01.2015 r.
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Dostawa benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna
udostępniono: 31.01.17 22:40 opis zmiany:
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku