standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Archiwum przetargów


ROK 2015
Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi:Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 211532 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyjaśnienie SIWZ 28.07.2015 r.
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 108707 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy: Tuczępy: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 113085 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Tuczępy: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 168230 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Numer ogłoszenia: 59187 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Wyjaśnienie SIWZ 24.03.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 60170 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ROK 2014

„Dostawa 10 licencji oprogramowania biurowego oraz licencji oprogramowania antywirusowego sieciowego dla 15 użytkowników”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy Numer ogłoszenia: 213533 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ 07.10.2014 r.
INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ 01.10.2014 r.
INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ 29.09.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 299550-2014 Data ogłoszenia: 09.09.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Dostawa 10 licencji oprogramowania biurowego oraz licencji oprogramowania antywirusowego sieciowego dla 15 użytkowników” -UNIEWAŻNIONY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wyjaśnienie SIWZ 26.08.2014 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 281710-2014 Data ogłoszenia: 25.08.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

"Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Numer ogłoszenia: 279430 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia 264938 -2014 data zamieszczenia: 08.08.2014
Zmiana SIWZ 08.08.2014r.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Numer ogłoszenia: 264666-2014 Data ogłoszenia: 07.08.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Numer ogłoszenia: 253254-2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyjaśnienie SIWZ 15.07.2014 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 231122 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami wraz z obsługą przedsiębiorstwa dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 11.07.2014 r.
Wyjaśnienie SIWZ 08.07.2014 r.
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 227080 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie -UNIEWAŻNIONY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia 236842 -2014 data zamieszczenia: 15.07.2014

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 15.07.2014 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Numer ogłoszenia: 222622-2014 Data ogłoszenia: 03.07.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Dostawa oleju napędowego, dodatku do oleju napędowego AdBlue oraz gazu płynnego propan – butan dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie - UNIEWAŻNIONY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 221374 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa oleju napędowego, dodatku do oleju napędowego AdBlue oraz gazu płynnego propan – butan dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie -UNIEWAŻNIONY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 134811-2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie -UNIEWAŻNIONY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Numer ogłoszenia: 206126-2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Numer ogłoszenia 118682-2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyjaśnienie SIWZ 26.02.2014 r.
Wyjaśnienie SIWZ 25.02.2014 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Numer ogłoszenia:61842 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ROK 2013

Wykonanie docieplenia wraz z elewacją zewnętrzną budynku biurowo-administracyjnego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Roboty budowlane Numer ogłoszenia: 264232-2013; data zamieszczeia: 08.07.2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Numer ogłoszenia 88981-2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
Projekt budowlany
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiar robót

Przebudowa budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Numer ogłoszenia: 39529 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyjaśnienie SIWZ 14.02.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia: 17825-2013; data zamieszczenia:04.02.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Do pobrania: Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia

OGŁOSZENIE Z DNIA 17.10.2011 R. O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność ZGOK sp. z o.o. w Rzędowie
udostępniono: 31.01.17 22:40 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku