standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2021


„Świadczenie usług prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

Zakup makatek edukacyjnych jako nagród w konkursie „Eko- Skecz” w związku z realizacją Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna poprzez konkursy” organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy posiłków regeneracyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Zakup podestu nożycowego samojezdnego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie” - powtórzone

INFROMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w 2021 roku”

INFROMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Zakup podestu nożycowego samojezdnego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie”

Informacja o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

Zakup poczęstunku na uroczystość rozdania nagród w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. ”Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska – warsztaty, konkursy"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja z otwarcia ofert
Zapytanie ofertowe opublikowane na Bazie Konkurencyjności

„Sukcesywne dostawy olei i płynów eksploatacyjnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Sukcesywne dostawy materiałów filtracyjnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty - Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna
Wzór umowy
Karta Wizualizacji RPOWŚ 2014-2020
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Zakup sprzętu sportowo - turystycznego jako nagrody w konkursach w związku z realizacją Projektu pn. ”Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska – warsztaty, konkursy”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Szycie i dostawa odzieży dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Obsługa bankowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyjaśnienie do zaproszenia nr II
Wyjaśnienie do zaproszenia nr I
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna

„Wycinka drzew i krzewów na terenie przeznaczonym pod Budowę III kwatery składowania odpadów wraz z infrastruktura towarzyszącą”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna
udostępniono: 21.12.21 08:47 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku