standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualne przetargi


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 061-161169 z dnia 28.03.2022 r.
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Informacja z otwarcia ofert z 04.03.2022 r.
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie SWZ - 21.02.2022 r.
Wyjaśnienie SWZ - 11.02.2022 r.
Wyjaśnienie SWZ - 04.02.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu Polska-Tuczępy: Usługi związane z odpadami 2022/S 021-052239
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki nr 1 - 5 i 8 do SWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - JEDZ do SWZ
Załączniki nr 6 i 7 do SWZ

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa <80 mm) wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 061-161132 z dnia 28.03.2022 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert z 18.02.2022 r.
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie SWZ - 04.02.2022 r.
Wyjaśnienie SWZ - 28.01.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 012-026788 dnia 18.01.2022 r.
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki nr 1 - 5 i 8 do SWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - JEDZ do SWZ
Załączniki nr 6 i 7 do SWZ
udostępniono: 28.03.22 09:37 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku