standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2017


„Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” - POWTÓRZONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 574666-N-2017 z dnia 2017-08-21 r. „Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ nr 1 do 4 - wersja edytowalna

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
Załączniki A1-A6
Załącznik A7 Wykaz pojazdów
Załącznik A8 Arkusz Oceny Ryzyka
Załącznik A9 Informacje o Zamawiajacym
Załącznik A10 treść klauzul obligatoryjnych
Załącznik A11 treść klauzul fakultatywnych
Załącznik A12 treść klauzul serwisu posprzedażowego
Załącznik A13 Mapy sytuacyjne
Załącznik A14 Zestawienie szkodowości

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ - 24.08.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla ZADANIA I i II z dnia 01.09.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla ZADANIA I i II nr ogłoszenia 500025381-N-2017 z dnia 08.09.2017 r.

„Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” - POWTÓRZONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 564106-N-2017 z dnia 2017-04-08 r. „Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - oświadczenie dot. warunków
Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
Załączniki A1-A6
Załącznik A7 Wykaz pojazdów
Załącznik A8 Arkusz Oceny Ryzyka
Załącznik A9 Informacje o Zamawiajacym
Załącznik A10 treść klauzul obligatoryjnych
Załącznik A11 treść klauzul fakultatywnych
Załącznik A12 treść klauzul serwisu posprzedażowego
Załącznik A13 Mapy sytuacyjne
Załącznik A14 Zestawienie szkodowości

Wyjaśnienie SIWZ - 10.08.2017 r.
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ I - 10.08.2017 r.
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ II - 10.08.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500011464-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.08.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA I i II z dnia 17.08.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) dla ZADANIA I i II nr ogłoszenia 500013770-N-2017 z dnia 17.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla ZADANIA III z dnia 18.08.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla ZADANIA III nr ogłoszenia 500018943-N-2017 z dnia 28.08.2017 r.

„Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 554445-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. „Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik Nr 2 - oświadczenie dot. warunków
Załącznik Nr 3 - oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
Załączniki A1-A6
Załącznik A7 Wykaz pojazdów
Załącznik A8 Arkusz Oceny Ryzyka
Załącznik A9 Informacje o Zamawiajacym
Załącznik A10 treść klauzul obligatoryjnych
Załącznik A11 treść klauzul fakultatywnych
Załącznik A12 treść klauzul serwisu posprzedażowego
Załącznik A13 Mapy sytuacyjne
Załącznik A14 Zestawienie szkodowości

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ - 27.07.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500005455-N-2017 z dnia 27-07-2017 r.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania I, II, III i IV z dnia 03.08.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA I, II, IV z dnia 04.08.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) dla ZADANIA I, II, IV nr ogłoszenia 500008672-N-2017 z dnia 04.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla ZADANIA III z dnia 18.08.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla ZADANIA III nr ogłoszenia 500018893-N-2017 z dnia 28.08.2017 r.
udostępniono: 08.09.17 08:38 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku